ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Poromitra macrophthalma


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Poromitra macrophthalma (Gilchrist, 1903)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Plectromus macrophthalmus Gilchrist, 1903

 • ชื่อสามัญ::
  - Deep-Sea fishes
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • อันดับ:
  Stephanoberyciformes
 • วงศ์::
  Melamphaidae
 • สกุล:
  Poromitra

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง