ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Itea macrophylla


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Itea macrophylla Wall.ex Roxb.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Itea luzonensis Elmer

  Itea macrophylla Wall.

  Itea puberula Craib

  Kurrimia macrophylla (Wall.) Wall. ex Meisn.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Iteaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง