ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Eriobotrya japonica


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - Pi-pae
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Rosaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง