ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Debregeasia elliptica


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Debregeasia elliptica C.J.Chen
 • Status:
  ACCEPTED
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Urticaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง