ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Cynodon arcuatus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Cynodon arcuatus J.Presl & C. Presl
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - หญ้าแพรกป่า(ชาญชัย)
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - หญ้าแพรกป่า (ชาญชัย)
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Poaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง