ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Acacia aff.


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Acacia aff. andamanica I.C. Nielsen
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Adianthum Burm.f.

  Chithonanthus Lehm.

  Cuparilla Raf.

  Drepaphyla Raf.

  Farnesiana

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Fabaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง