ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Eristalinus megacephalus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Eristalinus megacephalus
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Eristalinus laetus (Wiedemann, 1830)

  Eristalis convexifacies Macquart, 1850

  Eristalis fasciatus Germar, 1844

  Eristalis fasciatus Meigen, 1835

  Eristalis laetus Wiedemann, 1830

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Diptera
 • วงศ์::
  Syrphidae
 • สกุล:
  Eristalinus
ที่มา : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
ปรับปรุงล่าสุด : 3 ก.ค. 2566
วันที่อัพเดท : 3 ก.ค. 2566 00:00 น.
วันที่สร้าง: 3 ก.ค. 2566 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง