ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Plagiocardium setosum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Plagiocardium setosum (Redfield, 1848)
 • Status:
  SYNONYM
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Bivalvia
 • อันดับ:
  Cardiida
 • วงศ์::
  Cardiidae
 • สกุล:
  Maoricardium
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2009
วันที่อัพเดท : 14 มิ.ย. 2564 10:57 น.
วันที่สร้าง: 14 มิ.ย. 2564 10:57 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง