ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Aulacaspis madiunensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Aulacaspis madiunensis (Zehntner, 1898)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Aulacaspis madiunensis Takahashi, 1940

  Aulacaspis maidunensis Tao, 1999

  Aulacaspis wakayamaensis Tang, 1986

  Chionaspis madiunensis Zehntner, 1898

  Chionaspis mandumensis Earle, 1928

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยหอยอ้อย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Diaspididae
 • สกุล:
  Aulacaspis

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง