ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Vespula vulgaris


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Vespa communis de Saussure, 1857

  Vespa mixta Schenck, 1853

  Vespa pseudogermanica Stolfa, 1932

  Vespa sexcincta Panzer, 1799

  Vespa vulgaris Linnaeus, 1758

 • ชื่อไทย::
  - ต่อยุโรป
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hymenoptera
 • วงศ์::
  Vespidae
 • สกุล:
  Vespula

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง