ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Thylactus simulans


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Thylactus simulans Gahan, 1890
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Stem Borer
 • ชื่อไทย::
  - ด้วงหนวดยาวเปลือกไม้ด่าง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Cerambycidae
 • สกุล:
  Thylactus
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 10:29 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 10:29 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง