ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Achatina fulica


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Achatina fulica (Férussac, 1821)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - African Giant Snail
 • ชื่อไทย::
  - หอยทากยักษ์แอฟริกา - หอยทากยักษ์อาฟริกัน - หอยทากยักษ์แอฟริกา, หอยทากลาย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Gastropoda
 • อันดับ:
  Stylommatophora
 • วงศ์::
  Achatinidae
 • สกุล:
  Lissachatina
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง