ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Quollastria gonypetes


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Quollastria gonypetes (S.Kemp, 1911)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Oratosquilla gonypetes (Kemp, 1911)

  Oratosquillina gonypetes (Kemp, 1911)

  Squilla gonypetes Kemp, 1911

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Stomatopoda
 • วงศ์::
  Squillidea
 • สกุล:
  Quollastria
วันที่อัพเดท : 20 พ.ย. 2562 14:08 น.
วันที่สร้าง: 20 พ.ย. 2562 14:08 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง