ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Homona coffearia


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Homona coffearia Nietner, 1861
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Godana nubiferana Walker, 1866

  Godana simulana Walker, 1866

  Homona euryptera Diakonoff, 1941

  Homona fasciculana Walker, 1863

  Homona fimbriana (Walker, 1869)

 • ชื่อสามัญ::
  - Coffee Tortrix, Tea Tortrix, Leaf Roller
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหนอนม้วนใบ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Tortricidae
 • สกุล:
  Homona

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง