ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Pseudococcus longispinus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 1867)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Boisduvalia lauri Signoret, 1875

  Coccus laurinus Boisduval, 1867

  Dactylopius adonidum Auctorum, 1965

  Dactylopius hoyae Signoret, 1875

  Dactylopius longifilis Comstock, 1881

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยแป้ง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Pseudococcidae
 • สกุล:
  Pseudococcus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง