ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Pinus kesiya


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Pinus kesiya Royle ex Gordon
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  - Pinus kesiya Royle

 • ชื่อไทย::
  - สนสามใบ
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - สนสามใบ - -
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Pinopsida
 • อันดับ:
  Pinales
 • วงศ์::
  Pinaceae
 • สกุล:
  Pinus
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ก.ค. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ก.ค. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ก.ค. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ก.ค. 2566
วันที่อัพเดท : 19 มิ.ย. 2562 02:50 น.
วันที่สร้าง: 19 มิ.ย. 2562 02:50 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง