ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Arctogalidia trivirgata


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Arctogalidia trivirgata (Gray, 1832)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Arctogale trivirgata (Gray, 1832)

  Paguma trivirgata (Gray, 1832)

  Paradoxurus trivirgatus Gray, 1832

 • ชื่อสามัญ::
  - Small-toothed Palm Civet
 • ชื่อไทย::
  - อีเห็นหน้าขาว, อีเห็นหูด่าง - อีเห็นหน้าขาว,อีเห็นหูด่าง - อีเห็นหน้าขาว , อีเห็นหูด่าง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Mammalia
 • อันดับ:
  Carnivora
 • วงศ์::
  Viverridae
 • สกุล:
  Arctogalidia
วันที่อัพเดท : 19 ธ.ค. 2561 16:20 น.
วันที่สร้าง: 19 ธ.ค. 2561 16:20 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง