ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Acaphylla theae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Acaphylla theae (Watt, 1898)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Phytoptus theae Watt, 1898

 • ชื่อสามัญ::
  - tea mite
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Arachnida
 • อันดับ:
  Prostigmata
 • วงศ์::
  Eriophyidae
 • สกุล:
  Acaphylla

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง