ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Oulophyllia crispa


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Oulophyllia crispa (Lamarck, 1816)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Coeloria cooperi Gardiner, 1904

  Coeloria gigantea Yabe & Sugiyama, 1935

  Coeloria magna Gardiner, 1904

  Maeandrina crispa (Lamarck, 1816)

  Meandrina crispa Lamarck, 1816

 • ชื่อสามัญ::
  - Brain coral, Intermediate valley coral, Large mea - large polyp stone coral
 • ชื่อไทย::
  - ปะการังสมอง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Cnidaria
 • ชั้น::
  Anthozoa
 • อันดับ:
  Scleractinia
 • วงศ์::
  Merulinidae
 • สกุล:
  Oulophyllia
วันที่อัพเดท : 20 พ.ย. 2562 14:28 น.
วันที่สร้าง: 20 พ.ย. 2562 14:28 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง