ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Osbecia chinensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Melastoma malabathricum L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Melastoma lineare Reinw.

  Melastoma lineare Reinw. ex Blume

  Osbeckia boissieuana Guillaumin

  Osbeckia chinensis subsp. chinensis

  Osbeckia chinensis subsp. procumbens C.Hansen

 • ชื่อไทย::
  - เอ็นอ้าน้อย
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Myrtales
 • วงศ์::
  Melastomataceae
 • สกุล:
  Osbecia

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง