ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Marumba decoratus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Marumba decoratus Moore, 1872
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Burrowsia Tutt, 1902

  Kayeia Tutt, 1902

  Sichia Tutt, 1902

 • ชื่อสามัญ::
  - Leaf Eating Caterpillar
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหนอนกินใบ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Sphingidae
 • สกุล:
  Marumba
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 12:00 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 12:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง