ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Gelidiella acerosa


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Gelidiella acerosa (Forssk.) Feldmann & G.Hamel
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Echinocaulon acerosus (Forssk.) Børgesen, 1932

  Echinocaulon ramelliferum (Kütz.) Kütz., 1868

  Echinocaulon rigidum (M.Vahl) Kütz., 1843

  Echinocaulon spinellum Kütz., 1843

  Fucus acerosus Forssk

 • ชื่อสามัญ::
  - -
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - -
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Rhodophyta
 • ชั้น::
  Florideophyceae
 • อันดับ:
  Gelidiales
 • วงศ์::
  Gelidiellaceae
 • สกุล:
  Gelidiella
ที่มา : พิพิธภัณฑ์อ้างอิง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ปรับปรุงล่าสุด : 25 ก.ค. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.ค. 2566
วันที่อัพเดท : 20 พ.ย. 2562 14:34 น.
วันที่สร้าง: 20 พ.ย. 2562 14:34 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง