ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Erodium cicutarium


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Erodium ballii Jord.

  Erodium cicutarium subsp. arvale Andreas

  Erodium cicutarium var. cicutaefolium Thuill.

  Erodium cicutarium var. cicutaefolium Thuill. ex DC.

  Erodium cicutarium var. genuinum Rouy

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Geraniales
 • วงศ์::
  Geraniaceae
 • สกุล:
  Erodium

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง