ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Eriosoma lanigerum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Eriosoma lanigerum (Hausemann, 1802)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  ? laniger Hausmann, 1802

  Aphis lanata Salisbury, 1816

  Aphis laniger (Hausmann, 1802)

  Aphis lanigera Hausmann, 1802

  Coccus mali Bingley, 1813

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยอ่อน
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Aphididae
 • สกุล:
  Eriosoma

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง