ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Monochamus alternatus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Monochamus alternatus Hope, 1843
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Monochamus alternatus Kusama, Nara & Kusui, 1974

  Monochamus alternatus Tsuchiya & Tanaka, 2005

  Monohammus alternatus Hope, 1843

  Monohammus tesserula White, 1858

 • ชื่อไทย::
  - ด้วงหนวดยาว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Cerambycidae
 • สกุล:
  Monochamus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง