ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Eleandrus titan


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Conocephalus maculatus (Le Guillou, 1841)
 • ชื่อสามัญ::
  - Long-horned Grasshopper
 • ชื่อไทย::
  - ตั๊กแตนหนวดยาว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Orthoptera
 • วงศ์::
  Tettigoniidae
 • สกุล:
  Eleandrus
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 12:06 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 12:06 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง