ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Crossotarsus externedentatus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Crossotarsus externedentatus Wood & Bright, 1992
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - มอดรูเข็ม
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Curculionidae
 • สกุล:
  Crossotarsus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง