ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Ageratina riparia


  • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
    Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.
  • Status:
    ACCEPTED
  • Synonyms

    Ageratina repens (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.

    Ageratina ventillana (Cuatrec.) R.M.King & H.Rob.

    Eupatorium harrisii Urb.

    Eupatorium riparium Regel

    Eupatorium ventillanum Cuatrec.

  • อาณาจักร::
    Plantae
  • ไฟลัม::
    Tracheophyta
  • ชั้น::
    Magnoliopsida
  • อันดับ:
    Asterales
  • วงศ์::
    Asteraceae
  • สกุล:
    Ageratina

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง