ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Tayloria indica


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Tayloria indica Mitten, 1859
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Dissodon imbricatus (Thwaites & Mitt.) A.Jaeger

  Dissodon indicus (Mitt.) Müll.Hal.

  Octoblepharum serratum Hook.

  Tayloria imbricata Thwaites & Mitt.

  Tayloria kwangsiensis Reimers

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Bryophyta
 • ชั้น::
  Bryopsida
 • อันดับ:
  Funariales
 • วงศ์::
  Splachnaceae
 • สกุล:
  Tayloria
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1995
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 13:36 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 13:36 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง