ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Chlamydia spp.


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Chlamydiae
 • ชั้น::
  Chlamydiae
 • อันดับ:
  Chlamydiales
 • วงศ์::
  Chlamydiaceae
 • สกุล:
  Chlamydia

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง