ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Chlamydia psittaci


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Chlamydia psittaci (Lillie, 1930) Page, 1968
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - เชื้อคลามัยเดียก่อโรคในนก
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Chlamydiae
 • ชั้น::
  Chlamydiae
 • อันดับ:
  Chlamydiales
 • วงศ์::
  Chlamydiaceae
 • สกุล:
  Chlamydophila

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง