ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Cheilinus undulatus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Cheilinus undulatus Rüppell, 1835
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Cheilenus undulatus Rüppell, 1835

  Cheilinus godeffroyi Günther, 1872

  Cheilinus mertensii Valenciennes, 1840

  Cheilinus rostratus Cartier, 1874

  Cheilinus undulates Rüppell, 1835

 • ชื่อสามัญ::
  - Humphead Wrasse - Napoleon wrasse
 • ชื่อไทย::
  - นกขุนทองหัวโหนก นโปเลียน - ปลานกขุนทองหัวโหนก, ปลานโปเลียน - นกขุนทองหัวโหนกนโปเลียน
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Perciformes
 • วงศ์::
  Labridae
 • สกุล:
  Cheilinus
วันที่อัพเดท : 19 ธ.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 19 ธ.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง