ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Chaetanaphothrips signipennis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Chaetanaphothrips signipennis (Bagnall, 1914)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Euthrips biguttaticorpus Girault, 1924

  Euthrips musae Tryon, 1925

  Physothrips citricorpus Girault, 1927

  Scirtothrips signipennis Bagnall, 1914

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยไฟกล้วย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Thysanoptera
 • วงศ์::
  Thripidae
 • สกุล:
  Chaetanaphothrips

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง