ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Chaetanaphothrips orchidii


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Chaetanaphothrips orchidii (Moulton, 1907)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Anaphothrips orchidii

  Euthrips marginemtorquens Karny, 1914

  Euthrips orchidii Moulton, 1907

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยไฟดอกหน้าวัว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Thysanoptera
 • วงศ์::
  Thripidae
 • สกุล:
  Chaetanaphothrips

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง