ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Catlocarpio siamensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Giant Siamese carp - Siamese Giant Carp - Siamese giant carp
 • ชื่อไทย::
  - กระโห้ - ปลากะโห้ - ปลากระโห้
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Cypriniformes
 • วงศ์::
  Cyprinidae
 • สกุล:
  Catlocarpio
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พ.ย. 2566
ที่มา : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 24 ก.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 24 ก.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 24 ก.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง