ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Carduus nutans


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Carduus nutans L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Carduus lecophyllus Bornm.

  Carduus nutans f. nutans

  Carduus nutans var. nutans

  Carduus songaricus (C.Winkl. ex C.Winkl.) Tamamsch.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Asterales
 • วงศ์::
  Asteraceae
 • สกุล:
  Carduus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง