ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Carcinus maenas


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Cancer granarius Herbst, 1783

  Cancer granulatus Say, 1817

  Cancer maenas Linnaeus, 1758

  Cancer pygmeus Fabricius, 1787

  Cancer rhomboidalis Montagu, 1804

 • ชื่อไทย::
  - ปูเขียวยุโรป
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Carcinidae
 • สกุล:
  Carcinus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2017

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง