ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Bursa granularis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Bursa granularis (Röding, 1798)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Granulate Frog Shell
 • ชื่อไทย::
  - หอยสังข์กบเม็ดทราย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Gastropoda
 • อันดับ:
  Littorinimorpha
 • วงศ์::
  Bursidae
 • สกุล:
  Bursa
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2009
วันที่อัพเดท : 4 มิ.ย. 2564 09:22 น.
วันที่สร้าง: 4 มิ.ย. 2564 09:22 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง