ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Simiskina phalia


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Shijimia moorei (Leech, 1889)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Massaga Doherty, 1889

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Lycaenidae
 • สกุล:
  Simiskina
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1995
วันที่อัพเดท : 3 ม.ค. 2567 14:30 น.
วันที่สร้าง: 3 ม.ค. 2567 14:30 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง