ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Ixorida regia


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Ixorida regia sumatrana Miksic, 1972
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Cetonia regia Fabricius, 1801

 • ชื่อสามัญ::
  - Cetoniid Beetle
 • ชื่อไทย::
  - ด้วงดอกไม้ลายเส้น
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Cetoniidae
 • สกุล:
  Ixorida
วันที่อัพเดท : 3 ม.ค. 2567 14:30 น.
วันที่สร้าง: 3 ม.ค. 2567 14:30 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง