ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Utricularia gibba


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Utricularia gibba L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Megopiza fornicata (Leconte) Raf.

  Megopiza integra (Leconte) Raf.

  Megopiza longirostris (Leconte) Raf.

  Megozipa fornicata (Leconte) Raf.

  Megozipa integra (Leconte) Raf.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Lentibulariaceae

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง