ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Bubonoxena ephippias


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Bubonoxena ephippias Meyrick, 1907
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อผักปราบ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Tortricidae
 • สกุล:
  Bubonoxena
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 12:01 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 12:01 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง