ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Bryum doliolum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Bryum doliolum Duby
 • Status:
  SYNONYM
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Bryophyta
 • ชั้น::
  Bryopsida
 • อันดับ:
  Bryales
 • วงศ์::
  Bryaceae
 • สกุล:
  Bryum
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1995
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 13:35 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 13:35 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง