ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Brucella melitensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Brucella melitensis (Hughes, 1893) Meyer & Shaw, 1920
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Brucella abortus (Schmidt, 1901) Meyer & Shaw, 1920

  Brucella canis Carmichael & Bruner, 1968

  Brucella ceti

  Brucella inopinata

  Brucella microti

 • ชื่อไทย::
  - เชื้อโรคแท้งติดต่อในแพะแกะ
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Proteobacteria
 • ชั้น::
  Alphaproteobacteria
 • อันดับ:
  Rhizobiales
 • วงศ์::
  Brucellaceae
 • สกุล:
  Brucella

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง