ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Brucella abortus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Brucella abortus (Schmidt, 1901) Meyer & Shaw, 1920
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - เชื้อโรคแท้งติดต่อในโค
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Proteobacteria
 • ชั้น::
  Alphaproteobacteria
 • อันดับ:
  Rhizobiales
 • วงศ์::
  Brucellaceae
 • สกุล:
  Brucella

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง