ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Brontispa longissima


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Brontispa longissima (Gestro, 1885)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Oxycephala longissima Gestro, 1885

 • ชื่อสามัญ::
  - Coconut Hispine Beetle
 • ชื่อไทย::
  - แมลงดำหนามมะพร้าว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Chrysomelidae
 • สกุล:
  Brontispa
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง