ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Briza maxima


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Briza maxima L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Briza capensis Schrank

  Briza dalmatica Gand.

  Briza gracilescens Gand.

  Briza grandis Salisb.

  Briza major C.Presl

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Liliopsida
 • อันดับ:
  Poales
 • วงศ์::
  Poaceae
 • สกุล:
  Briza

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง