ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Ilyoplax Stimpson


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Ilyoplax Stimpson, 1858
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Dioxippe De Man, 1888

  Tympanomerus Rathbun, 1897

 • ชื่อสามัญ::
  - Semaphore crab
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Dotillidae
 • สกุล:
  Ilyoplax

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง