ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Zanonia indica


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Zanonia indica L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Zanonia indica var. indica

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Cucurbitaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง