ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Terminalia ivorensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Terminalia ivorensis A.Chev.
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - Hu kha jong
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Combretaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง